PROGRAMA

A Marea Viva é un proceso para repensar e mellorar a Marea Atlántica. En común, tentamos responder ás demandas sociais e adaptarnos aos cambios xurdidos desde o noso nacemento en 2014. Revisaremos parte dos nosos documentos fundacionais, fixaremos obxectivos políticos de aquí a 2019 e tentaremos acordar unha estrutura interna.

Nesta páxina atopas os documentos relativos ao proceso de elaboración do Programa Participativo.

Documento de Programa Participativo en vigor

A continuación, o texto completo do formulario de Programa Participativo, aprobado na Marea Viva de 2014, actualmente en vigor. BLOQUE DE PROGRAMA PARTICIPATIVO 12. Calendario a. Datas de elaboración do programa participativo. O proceso de elaboración do programa colaborativo comeza […]

Emenda á totalidade 1 | Documento de Programa Participativo

Esta emenda foi presentada polo colectivo denominado “Lanzadeira“, coma unha emenda de modificación á totalidade do documento de Programa Participativo en vigor da Marea Atlántica. A continuación, recóllese o texto de motivación da emenda, así como o texto final que […]