PRIMARIAS

A Marea Viva é un proceso para repensar e mellorar a Marea Atlántica. En común, tentamos responder ás demandas sociais e adaptarnos aos cambios xurdidos desde o noso nacemento en 2014. Revisaremos parte dos nosos documentos fundacionais, fixaremos obxectivos políticos de aquí a 2019 e tentaremos acordar unha estrutura interna.

Nesta páxina atopas os documentos relativos ao proceso de Primarias.

Documento de Primarias en vigor

A continuación, o texto completo do formulario de Primarias aprobado na Marea Viva de 2014, actualmente en vigor. BLOQUE DE PRIMARIAS 1. Censo a. Quen pode votar? Toda persoa maior de 16 anos que resida, ou tivese residido nos últimos […]

Emenda á totalidade 1 | Documento de Primarias

Esta emenda foi presentada polo colectivo denominado “Lanzadeira“, coma unha emenda de modificación á totalidade do documento de Primarias en vigor da Marea Atlántica. A continuación, recóllese o texto de motivación da emenda, así como o texto final que se […]