ESTRUTURA

A Marea Viva é un proceso para repensar e mellorar a Marea Atlántica. En común, tentamos responder ás demandas sociais e adaptarnos aos cambios xurdidos desde o noso nacemento en 2014. Revisaremos parte dos nosos documentos fundacionais, fixaremos obxectivos políticos de aquí a 2019 e tentaremos acordar unha estrutura interna.

Nesta páxina atopas os documentos relativos á Estrutura da Marea Atlántica.

Proposta 1 de documento de Estrutura da Marea Atlántica

Esta emenda foi presentada polo colectivo denominado “Lanzadeira“, coma proposta de novo documento de Estrutura para a Marea Atlántica.   MOTIVACIÓN A participación na Marea Atlántica é unha e aberta a todas as persoas que compartan os nosos principios políticos […]